Phó Giám đốc:Ths. Trần Khắc Lễ

Phó Giám đốc:Ths. Trần Khắc Lễ
Điện thoại : 0573842049
Điạ chỉ : Tuy Hòa-Phú Yên
Thư điện tử : trankhacle@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Văn phòng Sở, Phòng Quản lý chất lượng, Thanh tra Sở.

Chánh văn phòng: Phạm Huy Văn

Chánh văn phòng: Phạm Huy Văn
Điện thoại : 02573842056
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn-TP Tuy Hòa-Phú Yên
Thư điện tử : phamhuyvan@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Quản lý chung

Nhân viên:Lê Thị Sương

Nhân viên:Lê Thị Sương
Điện thoại : 02573842056
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử :

Lĩnh vực phụ trách

Tạp vụ

Giám đốc: TS. Phạm Văn Cường

Giám đốc:   TS. Phạm Văn Cường
Điện thoại : 057.3842057
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : phamvancuong@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Phó Bí thư: Ngô Ngọc Thư

Phó Bí thư: Ngô Ngọc Thư
Điện thoại : 02573501619
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : ngongocthu@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Công tác Thanh niên, Giáo dục Trung học, Khảo thí, GDTX CN, HSSV, Pháp luật, an sinh xã hội

Nguyễn Thị Tuyết Dương

Nguyễn Thị Tuyết Dương
Điện thoại : 0919226752
Điạ chỉ :
Thư điện tử : tranthituyetduong1978@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách

Nguyễn Quốc Toản

Nguyễn Quốc Toản
Điện thoại : 0914433293
Điạ chỉ :
Thư điện tử : quoctoan97@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách

Trưởng phòng:Cao Văn Sự

Trưởng phòng:Cao Văn Sự
Điện thoại : 02573.842051
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - P.7 - TP Tuy Hòa-Phú Yên
Thư điện tử : caovansu@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách quản lý chung tất cả các mặt công tác của Phòng. Trực tiếp theo dõi, quản lý công tác thống kê, kế hoạch phát triển, quy hoạch ngành; xây dựng các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục; công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện và các tài sản trong khối trực thuộc Sở; theo dõi, quản lý các nguồn vốn đầu tư, các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

Chuyên viên:Nguyễn Văn Ngợi

Chuyên viên:Nguyễn Văn Ngợi
Điện thoại : 02573.842051
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - P.7 - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử : nguyenvanngoi@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Đảm nhiệm công tác thống kê, kế hoạch, cơ sở vật chất, thiết bị và chế độ cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Kế toán:Trần Thị Thanh Phong

Kế toán:Trần Thị Thanh Phong
Điện thoại : 02573.842051
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - P.7 - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử : tranthithanhphong@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Đảm nhiệm công tác kế toán các nguồn vốn chương trình mục tiêu, các nguồn vốn về đầu tư; thẩm định và tổng hợp cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập và chế độ cho học sinh khuyết tật; tổng hợp quyết toán, theo dõi công khai tài chính, tài sản toàn ngành.

Trưởng phòng:Th.S Dương Chí Tâm

Trưởng phòng:Th.S Dương Chí Tâm
Điện thoại : 02573842050
Điạ chỉ : Hòa Thành - Đông Hòa - Phú Yên
Thư điện tử : duongchitam@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Quản lý chung và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về toàn bộ công việc của Phòng Tổ chức cán bộ; - Kế hoạch phát triển tổ chức (thành lập mới, chia tách, sáp nhập, đổi tên, giải thể); - Theo dõi địa bàn: TP. Tuy Hòa; Đồng Xuân, Tuy An, Sông Cầu; - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở phân công. * Trực tiếp thực hiện một số lĩnh vực sau: - Phương hướng, kế hoạch hoạt động hàng năm của Phòng; - Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, lý lịch của CBCC, VC; - Công tác thống kê nguồn nhân lực; kế hoạch phát triển về số lượng công chức, viên chức toàn ngành; - Công tác quy hoạch CBQL; Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý; - Công tác điều động, luân chuyển, biệt phái, hợp đồng mới, nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác ngoài tỉnh; - Công tác khen thưởng, kỷ luật. - Xây dựng Đề án về vị trí việc làm, - Kế hoạch thi tuyển dụng viên chức hàng năm. - Dự thảo các Quyết định về thành lập các Ban, coi thi, chấm thi; - Thực hiện công tác báo cáo cho lãnh đạo, cơ quan quản lý cấp trên về các lĩnh vực liên quan;

Phó trưởng phòng:Nguyễn Thanh Hoàng

Phó trưởng phòng:Nguyễn Thanh Hoàng
Điện thoại : 02573842050
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : nguyenthanhhoang@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Thường trực thi đua ngành

Liên kết website