Thông tin chi tiết:
Chuyên viên:ThS. Lương Thị Phương Giang
Họ và tên Chuyên viên:ThS. Lương Thị Phương Giang
Giới tính Nam
Địa chỉ Hòa Bình 1, Tây Hòa
Điện thoại 3842050
Email luongthiphuonggiang@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội