Chủ tịch : Nguyễn Ngọc Huyền

Chủ tịch  : Nguyễn Ngọc Huyền
Điện thoại : 0257.384205
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, Phường 7, TP Tuy Hòa
Thư điện tử : nguyenngochuyen@phuyen.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách chung; phụ trách trực tiếp công tác: thi đua, khen thưởng; chế độ, chính sách; công tác nữ.

Trần Duy Ngọc

Trần Duy Ngọc
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử :

Lĩnh vực phụ trách

Cao Sỹ Dũng

Cao Sỹ Dũng
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử :

Lĩnh vực phụ trách

Liên kết website