Phó Bí thư: Ngô Ngọc Thư

Phó Bí thư: Ngô Ngọc Thư
Điện thoại : 02573501619
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : ngongocthu@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Công tác Thanh niên, Giáo dục Trung học, Khảo thí, GDTX CN, HSSV, Pháp luật, an sinh xã hội

Nguyễn Thị Tuyết Dương

Nguyễn Thị Tuyết Dương
Điện thoại : 0919226752
Điạ chỉ :
Thư điện tử : tranthituyetduong1978@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách

Nguyễn Quốc Toản

Nguyễn Quốc Toản
Điện thoại : 0914433293
Điạ chỉ :
Thư điện tử : quoctoan97@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách

Phạm Ngọc Thơ

Phạm Ngọc Thơ
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử :

Lĩnh vực phụ trách

Phạm Huy Văn

Phạm Huy Văn
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử :

Lĩnh vực phụ trách

Dương Chí Tâm

Dương Chí Tâm
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử :

Lĩnh vực phụ trách

Võ Nguyên Hòa

Võ Nguyên Hòa
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử :

Lĩnh vực phụ trách