Phó Bí thư:Ngô Ngọc Thư

Phó Bí thư:Ngô Ngọc Thư
Điện thoại : 0573501619
Điạ chỉ : Sở GDĐT
Thư điện tử : ngongocthu@phuyen.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

Công tác Thanh niên, Giáo dục Trung học, Khảo thí, GDTX CN, HSSV, Pháp luật, an sinh xã hội

UV Ban Thường vụ, CN UBKT Đảng ủy:Nguyễn Thị Ngọc Ái

UV Ban Thường vụ, CN UBKT Đảng ủy:Nguyễn Thị Ngọc Ái
Điện thoại : 0573827686
Điạ chỉ : Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Thư điện tử : nguyenthingocai@phuyen.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

Công tác kiểm tra Đảng ủy, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Văn phòng, Công tác nữ.

Bí thư:Phạm Văn Cường

Bí thư:Phạm Văn Cường
Điện thoại : 057 384205
Điạ chỉ : Sở GD-ĐT, 56 Lê Duẩn-TP Tuy Hòa- Phú Yên
Thư điện tử : phamvancuong@phuyen.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách chung

Phạm Văn Cường

Phạm Văn Cường
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử :

Lĩnh vực phụ trách

Ngô Ngọc Thư

Ngô Ngọc Thư
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử :

Lĩnh vực phụ trách

Phạm Ngọc Thơ

Phạm Ngọc Thơ
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử :

Lĩnh vực phụ trách

Dương Chí Tâm

Dương Chí Tâm
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử :

Lĩnh vực phụ trách

Phạm Huy Văn

Phạm Huy Văn
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử :

Lĩnh vực phụ trách

Võ Nguyên Hòa

Võ Nguyên Hòa
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử :

Lĩnh vực phụ trách

Đảng bộ Sở GD-ĐT
Liên kết website