Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Tuyết Dương
Phó GĐ, BT Chi bộ TT PTHN TKT, UV Nguyễn Thị Tuyết Dương
Giới tính Nam
Điện thoại 0919226752
Email tranthituyetduong1978@gmail.com
Mạng xã hội