Phó Trưởng Phòng:Trương Văn Bi

Phó Trưởng Phòng:Trương Văn Bi
Điện thoại : 0573.843265
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : truongvanbig@phuyen.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

- Phụ trách công tác y tế trường học - Theo dõi thực hiện chính sách học bỗng cho học sinh sinh viên - Phối hợp các đơn vị tổ chức các hội thi văn nghệ, thể dục thể thao - Theo dõi các hoạt động liên quan đến hình thành đạo dức, lối sống trong học sinh, sinh viên

Chuyên viên:Đặng Ngọc Phú

Chuyên viên:Đặng Ngọc Phú
Điện thoại : 0573.843265
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : dangngocphu@phuyen.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

- Theo dõi công tác Đội thiếu niên, Đoàn thanh niên, công tác Đảng trong học sinh, sinh viên, hoạt động hè cho HSSV - Công tác phòng chống tội phạm, an ninh trật tự, an toàn giao thông trong trường học - Phụ trách công tác văn phòng của phòng CTHSSV.

Trưởng Phòng:Phạm Thị Túy Tư

Trưởng Phòng:Phạm Thị Túy Tư
Điện thoại : 0573.843265
Điạ chỉ : Sở GDĐT Phú Yên
Thư điện tử : phamthituytu@phuyen.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

- Quản lý chung về các mặt công tác của Phòng CTHSSVPC - Phụ trách công tác pháp chế - Phụ trách công tác chính trị tư tưởng trong học sinh, sinh viên
Liên kết website