Thông tin chi tiết:
Phó trưởng phòng:Nguyễn Thanh Hoàng
Họ và tên Phó trưởng phòng:Nguyễn Thanh Hoàng
Giới tính Nam
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573842050
Email nguyenthanhhoang@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội