Thông tin chi tiết:
Phó Trưởng phòng:ThS.Huỳnh Quốc Lực
Họ và tên Phó Trưởng phòng:ThS.Huỳnh Quốc Lực
Giới tính Nam
Địa chỉ P5 - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại 02573842050
Email huynhquocluc@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội