Chuyên viên:Nguyễn Thị Thùy Dương

Chuyên viên:Nguyễn Thị Thùy Dương
Điện thoại :
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử :

Lĩnh vực phụ trách

- Phụ trách chuyên môn mẫu giáo. - Tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số. - Thống kê số liệu báo cáo định kỳ. - Phụ trách trường chuẩn Quốc gia. - Giáo dục môi trường.

Chuyên viên:Trần Thị Ngọc Bích

Chuyên viên:Trần Thị Ngọc Bích
Điện thoại : 0573842961
Điạ chỉ : Tuy Hòa-Phú Yên
Thư điện tử : tranthingocbich@phuyen.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

- Phụ trách chuyên môn Nhà trẻ. - Phụ trách Chương trình lớp mẫu giáo ghép. - Thống kê Phổ cập GDMN. - Chất lượng ISO của phòng MN. - Giáo dục An toàn giao thông.
Liên kết website