Trưởng phòng:Trần Ngọc Hiệp

Trưởng phòng:Trần Ngọc Hiệp
Điện thoại : 057.3842043
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử : tranngochiep@phuyen.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách chung
Phòng Giáo dục Tiểu học
Liên kết website