Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Phòng Giáo dục Mầm non-Tiểu học

-Địa chỉ: 56 Lê Duẩn-Phường 7- Thành phố Tuy Hòa– Phú Yên

-Điện thoại: 057-3842056

-Fax: 057-3842045

-Email: giaoductieuhoc@phuyen.edu.vn, giaoducmamnon@phuyen.edu.vn

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non, tiểu học trên phạm vi toàn tỉnh;  đánh giá kết quả thi đua trong từng giai đoạn; chỉ đạo hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất, hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng đối với cấp Tiểu học; xây dựng thư viện chuẩn, trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia; hướng dẫn và tổ chức thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và công tác xóa mù chữ, giáo dục khuyết tật và hòa nhập cho mầm non, tiểu học. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học; chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc thành lập, cấp giấy phép hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động, quản lý hoạt động của các Cơ sở giáo dục Kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khoá cấp Tiểu học các trung tâm (cơ sở) giáo dục kỹ năng sống. Công tác y tế học đường, phòng chống tệ nạn xã hội (Ma túy, Mại dâm, HIV-AIDS); An sinh xã hội học đường

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, các công chức chuyên môn.