Chuyên viên:Trần Trọng Cai

Chuyên viên:Trần Trọng Cai
Điện thoại : 3.842.044
Điạ chỉ : Phường 9 - TP. Tuy Hòa
Thư điện tử : trantrongcai@phuyen.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách: bộ môn Sinh học, Công nghệ (KTNN); - Theo dõi trường HĐGD nghề phổ thông; HĐGD hướng nghiệp; giáo dục môi trường, SKSS; xây dựng phòng học bộ môn, thiết bị dạy học; thi thí nghiệm thực hành; trường học kết nối; phụ trách các kì thi vận dụng kiến thức liên môn (cho học sinh) và kì thi dạy học tích hợp (cho giáo viên); - Phụ trách công tác xây dựng thư viện chuẩn, trường chuẩn quốc gia; - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

Chuyên viên:Nguyễn Văn Chánh

Chuyên viên:Nguyễn Văn Chánh
Điện thoại : 0257.3842.0
Điạ chỉ : Hòa Bình 1 - Tây Hòa - Phú Yên
Thư điện tử : nvchanh.thpt.lhp@phuyen.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách bộ môn: Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Phó Trưởng phòng:Nguyễn Bảo Hòa

Phó Trưởng phòng:Nguyễn Bảo Hòa
Điện thoại : 3.842.044
Điạ chỉ : Phường 7 - TP Tuy Hòa
Thư điện tử : nguyenbaohoa@phuyen.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

- Phụ trách: bộ môn Hóa học; - Chỉ đạo chuyên môn lĩnh vực khoa học tự nhiên; - Theo dõi các nhóm công việc: Kiểm định, đánh giá chất lượng; hoạt động ngoại khóa, thể chất; trường học mới; dạy thêm, học thêm; trường học mới; - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công.

Chuyên viên:Lê Thị Anh Thư

Chuyên viên:Lê Thị  Anh Thư
Điện thoại : 3.842.044
Điạ chỉ : Phường 2 - TP. Tuy Hòa
Thư điện tử : lethianhthu@phuyen.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách: bộ môn Tiếng Anh, theo dõi môn Tiếng Pháp, công đoàn, đời sống; các nội dung có yếu tố nước ngoài; các lĩnh vực có liên quan đến các trung tâm, cơ sở Ngoại ngữ, Tin học; tiêu chuẩn ISO; - Thư ký Hội Tâm lý giáo dục; công tác văn phòng (lưu công văn, hồ sơ sổ sách, báo cáo tuần, tháng…); theo dõi thủ tục hành chính và công tác chuyển trường; thư ký các phiên họp của phòng.

Chuyên viên:Ngô Quốc Hưng

Chuyên viên:Ngô Quốc Hưng
Điện thoại : 3.842.044
Điạ chỉ : Phường 9 - TP. Tuy Hòa
Thư điện tử : ngoquochung@phuyen.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

- Phụ trách: bộ môn Vật lý, Công nghệ (KTCN); - Theo dõi công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở, thống kê số liệu trung học; các kì thi giải toán trên máy tính cầm tay, trên internet; công tác nghiên cứu khoa học và thi KHKT (cho học sinh); Dự toán kinh phí các hoạt động lớn do phòng GDTrH chủ trì; kiểm tra chuyên đề; - Thư ký thanh tra chuyên môn; - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

Trưởng phòng:Dương Bình Luyện

Trưởng phòng:Dương Bình Luyện
Điện thoại : 3.842.044
Điạ chỉ : Phường 9 - TP. Tuy Hòa
Thư điện tử : duongbinhluyen@phuyen.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

- Quản lý chung và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở GDĐT và trước pháp luật về toàn bộ công việc của Phòng GDTrH; - Phụ trách bộ môn Toán, giải toán trên internet và trên máy tính cầm tay; - Theo dõi nhóm công việc: quản lý, chỉ đạo chung; kiểm định chất lượng, công nhận chuẩn; chỉ đạo chuyên môn (khoa học tự nhiên; công tác Đảng, đoàn thể); dự thảo kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm học; - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở GDĐT phân công.
Phòng Giáo dục Trung học
Liên kết website