Trưởng phòng: Dương Bình Luyện

Trưởng phòng: Dương Bình Luyện
Điện thoại : 02573842044
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7 Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : duongbinhluyen@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách chung

Chuyên viên: Lê Thị Anh Thư

Chuyên viên: Lê Thị Anh Thư
Điện thoại : 02573842044
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : lethianhthu@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Chuyên viên môn tiếng Anh