Trưởng phòng:Cao Văn Sự

Trưởng phòng:Cao Văn Sự
Điện thoại : 02573.842051
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - P.7 - TP Tuy Hòa-Phú Yên
Thư điện tử : caovansu@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách quản lý chung tất cả các mặt công tác của Phòng. Trực tiếp theo dõi, quản lý công tác thống kê, kế hoạch phát triển, quy hoạch ngành; xây dựng các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục; công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện và các tài sản trong khối trực thuộc Sở; theo dõi, quản lý các nguồn vốn đầu tư, các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

Chuyên viên:Nguyễn Văn Ngợi

Chuyên viên:Nguyễn Văn Ngợi
Điện thoại : 02573.842051
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - P.7 - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử : nguyenvanngoi@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Đảm nhiệm công tác thống kê, kế hoạch, cơ sở vật chất, thiết bị và chế độ cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Kế toán:Trần Thị Thanh Phong

Kế toán:Trần Thị Thanh Phong
Điện thoại : 02573.842051
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - P.7 - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử : tranthithanhphong@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Đảm nhiệm công tác kế toán các nguồn vốn chương trình mục tiêu, các nguồn vốn về đầu tư; thẩm định và tổng hợp cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập và chế độ cho học sinh khuyết tật; tổng hợp quyết toán, theo dõi công khai tài chính, tài sản toàn ngành.

Kế toán:Huỳnh Mỹ Kim Cương

Kế toán:Huỳnh Mỹ Kim Cương
Điện thoại : 0573842051
Điạ chỉ : Phú yên
Thư điện tử :

Lĩnh vực phụ trách

Đảm nhiệm công tác kế toán kinh phí sự nghiệp ngành; kế toán phí, lệ phí và các nguồn thu khác tại cơ quan Sở.