Thông tin chi tiết:
Chuyên viên:Nguyễn Văn Ngợi
Chuyên viên Chuyên viên:Nguyễn Văn Ngợi
Giới tính Nam
Địa chỉ 56 Lê Duẩn - P.7 - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại 02573.842051
Email nguyenvanngoi@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội