Phó Trưởng phòng:Đoàn Hồng Việt

Phó Trưởng phòng:Đoàn Hồng Việt
Điện thoại : 0573.842060
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử : doanhongviet@phuyen.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

- Phụ trách công tác Khảo thí: thi THPT quốc gia, tuyển sinh Đại học, cao đẳng, thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh hằng năm; duyệt kết quả thi TN.THPT, đăng ký mua phôi bằng, chứng chỉ; quản lí phần mềm thi THPT quốc gia, học sinh giỏi các cấp; - Báo cáo sơ kết, tổng kết và thống kê về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, THCS; thi chọn học sinh giỏi, thi lấy chứng nhận nghề phổ thông hằng năm; - Quản lí phôi bằng, chứng chỉ; in bằng tốt nghiệp THPT, chứng chỉ, chứng nhận các loại; - Lập bảng dự toán và quyết toán kinh phí cho hoạt động của phòng, các công tác thi hằng năm; - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở GDĐT, Trưởng phòng phân công, xử lý thường trực khi trưởng phòng đi vắng....

Phó trưởng phòng:Trần Thế Vấn

Phó trưởng phòng:Trần Thế Vấn
Điện thoại : 0573.842048
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử : tranthevan@phuyen.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

- Phụ trách: bộ môn Tin học; - Phối hợp với phòng GDTrH, hỗ trợ kỹ thuật các kỳ thi IOE , Violympic (HSG Tiếng Anh và Toán qua mạng Iternet); - Phụ trách công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp (mầm non, phổ thông): xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp hằng năm, công tác tổ chức thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học ứng dụng; quản lí phần mềm tuyển sinh đầu cấp, chấm thi trắc nghiệm; thi Tin học ứng dụng; ngân hàng đề thi điện tử cấp tỉnh; - Phụ trách công tác Kiểm định chất lượng giáo dục; xây dựng kế hoạch hoạt động công tác KĐCLGD trong năm học; hướng dẫn công tác kiểm tra, tự đánh giá chất lượng giáo dục các bậc học Mầm non, phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên); - Quản lý, bảo quản và sử dụng cơ sơ vật chất, các thiết bị khu vực in sao đề thi; lưu trữ đề thi của các kỳ thi và kiểm tra, ngân hàng đề thi (đề thi THPT quốc gia, đề thi tuyển sinh, đề thi chọn học sinh giỏi các cấp, …); - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công.

Chuyên viên:Lê Thị Quỳnh Loan

Chuyên viên:Lê Thị Quỳnh Loan
Điện thoại : 057.3842060
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử : lethiquynhloan@phuyen.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

- Phụ trách: công tác văn phòng (lưu công văn, hồ sơ sổ sách, báo cáo tuần, tháng…); theo dõi thủ tục hành chính, tiếp nhận và lưu trữ các công văn đi, đến của phòng; báo cáo Trưởng phòng để xử lý công văn đến; - Thư ký các phiên họp của phòng; - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công. - Quản lý sổ, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận cho các đơn vị; tiếp nhận và giải quyết các công việc về điều chỉnh, cấp bản sao các loại văn bằng, cấp lại các loại chứng nhận, chứng chỉ từ sổ gốc; tham gia thanh tra văn bằng, chứng chỉ của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và kiểm tra xác minh các loại văn bằng chứng chỉ khi có yêu cầu; quản lí phần mềm cấp phát văn bằng chứng chỉ; - Lưu trữ dữ liệu các kỳ thi được tổ chức hằng năm; - Dự toán kinh phí tổ chức các Hội nghị, hội thảo do phòng tổ chức; - Phụ trách theo dõi hòm thư điện tử phongktkd.sophuyen@moet.edu.vn; ktkdclgd@phuyen.edu.vn, báo cáo Trưởng phòng xử lý.

Trưởng phòng:Phạm Ngọc Thơ

Trưởng phòng:Phạm Ngọc Thơ
Điện thoại : 057.3842048
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn,TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : phamngoctho@phuyen.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

- Quản lý chung và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở GDĐT và trước pháp luật về toàn bộ công việc của Phòng KT-KĐCLGD; - Tham mưu cho lãnh đạo Sở chỉ đạo và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng KT – KĐCLGD; xây dựng kế hoạch hoạt động, quản lý công chức của phòng về tư tưởng chính trị, lao động, chuyên môn và cơ sở vật chất - thiết bị được trang bị cho phòng và công tác thi đua của Phòng. - Theo dõi nhóm công việc: quản lý, chỉ đạo chung (công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục); các Chương trình đánh giá Quốc gia, Quốc tế; công tác Đảng, đoàn thể; dự thảo kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm học; - Chuẩn bị nội dung và chủ trì các cuộc họp của Phòng hàng tháng vào ngày thứ 6, tuần thứ 4 của tháng; - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở GDĐT phân công.
Liên kết website