Trưởng phòng: Phạm Ngọc Thơ

Trưởng phòng: Phạm Ngọc Thơ
Điện thoại : 02573842060
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7 Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : phamngoctho@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách chung

Phó Trưởng phòng: Lê An Pha

Phó Trưởng phòng: Lê An Pha
Điện thoại : 0257.3811060
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : leanpha@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Công tác Thi TN THPT, Tuyển sinh, CNTT

Phó Trưởng phòng: Trần Thế Vấn

Phó Trưởng phòng: Trần Thế Vấn
Điện thoại : 0257.3811060
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : tranthevan@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Công tác Kiểm định chất lượng, CNTT