Thông tin chi tiết:
Phó Trưởng phòng: Trần Thế Vấn
Họ và tên Phó Trưởng phòng: Trần Thế Vấn
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Trình độ Thạc sĩ
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 0257.3811060
Email tranthevan@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách