Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Phòng Quản lý chất lượng

-Địa chỉ: 56 Lê Duẩn-Phường 7- Thành phố Tuy Hòa– Phú Yên

-Điện thoại: 057-3842056

-Fax: 057-3842045

-Email: quanlychatluong@phuyen.edu.vn

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch về việc tổ chức các kỳ thi trong năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi đã được duyệt; quản lý công tác cấp phát, xác minh văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; tham mưu lãnh đạo Sở, UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, công nhận cơ sở giáo dục đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia; tham gia các cuộc khảo sát, đánh giá quốc gia, quốc tế; phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên thực hiện công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, quản lý công tác Công nghệ thông tin trong toàn ngành.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý chất lượng gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, các công chức chuyên môn.