Thông tin chi tiết:
Trưởng phòng: Phạm Ngọc Thơ
Họ và tên Trưởng phòng: Phạm Ngọc Thơ
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng phòng
Trình độ Thạc sĩ
Thuộc về bộ phận Phòng QLCL
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7 Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573842060
Email phamngoctho@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách