Trưởng phòng: Huỳnh Quốc Lực

Trưởng phòng: Huỳnh Quốc Lực
Điện thoại : 02573842050
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : huynhquocluc@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách chung, Tổ chức cán bộ

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hoàng

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hoàng
Điện thoại : 02573842050
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : nguyenthanhhoang@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Thi đua khen thưởng

Chuyên viên: Nguyễn Văn Chánh

Chuyên viên: Nguyễn Văn Chánh
Điện thoại : 02573842046
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : nguyenvanchanh@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Lĩnh vực phụ trách

Chuyên viên: Trần Hữu Mai

Chuyên viên: Trần Hữu Mai
Điện thoại : 02573842050
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : tranhuumai@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Lĩnh vực phụ trách

Tổ chức cán bộ