Trưởng phòng: Dương Chí Tâm

Trưởng phòng: Dương Chí Tâm
Điện thoại : 02573842050
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : duongchitam@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách chung

Phó Trưởng phòng: Huỳnh Quốc Lực

Phó Trưởng phòng: Huỳnh Quốc Lực
Điện thoại : 02573842050
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : huynhquocluc@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Tổ chức cán bộ