Phó Chánh Thanh tra:Dương Sinh

Phó Chánh Thanh tra:Dương Sinh
Điện thoại : 3842.052
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - TP. Tuy Hòa
Thư điện tử : duongsinh@phuyen.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách khối các Phòng GDĐT.

Thanh tra viên:Dương Văn Thuận

Thanh tra viên:Dương Văn Thuận
Điện thoại : 3842.052
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - TP. Tuy Hòa
Thư điện tử : duongvanthuan@phuyen.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách lĩnh vực Tài chính.
Liên kết website