Thông tin chi tiết:
Chánh Thanh tra: Lê Duy Nhất
Chánh Thanh tra Chánh Thanh tra: Lê Duy Nhất
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 02573842052
Email leduynhat@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách