Thông tin chi tiết:
Chánh Thanh tra: Lê Duy Nhất
Họ và tên Chánh Thanh tra: Lê Duy Nhất
Giới tính Nam
Chức vụ Chánh Thanh tra
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 02573842052
Email leduynhat@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách