Chánh văn phòng: Phạm Huy Văn

Chánh văn phòng: Phạm Huy Văn
Điện thoại : 02573842056
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn-TP Tuy Hòa-Phú Yên
Thư điện tử : phamhuyvan@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Quản lý chung

Nhân viên:Lê Thị Sương

Nhân viên:Lê Thị Sương
Điện thoại : 02573842056
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử :

Lĩnh vực phụ trách

Tạp vụ

Phó chánh văn phòng:Lê Thị Lập

Phó chánh văn phòng:Lê Thị Lập
Điện thoại : 02573842056
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7 Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : lethilap@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Tổng hợp

Lái xe:Phan Mạnh Hùng

Lái xe:Phan Mạnh Hùng
Điện thoại : 0257.3842056
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử : phanmanhhung@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

lái xe

Văn thư:Lưu Thị Mỹ Châu

Văn thư:Lưu Thị Mỹ Châu
Điện thoại : 0257.3842045
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử : luuthimychau@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Văn thư, lưu trữ, thư viện

Nhân viên:Nguyễn Thị Lệ Thủy

Nhân viên:Nguyễn Thị Lệ Thủy
Điện thoại : 02573842056
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử : nguyenthilethuy@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Nhân viên văn phòng

Chuyên viên:Văn Thị Giáng Sinh

Chuyên viên:Văn Thị Giáng Sinh
Điện thoại : 02573842056
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử : giangsinh@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Tổng hợp

Bảo vệ:Bùi Tuấn Tú

Bảo vệ:Bùi Tuấn Tú
Điện thoại : 02573842056
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử :

Lĩnh vực phụ trách

Bảo vệ

Bảo vệ:Bùi Văn Linh

Bảo vệ:Bùi Văn Linh
Điện thoại : 02573842056
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử :

Lĩnh vực phụ trách

Bảo vệ