Chánh Văn phòng: Dương Chí Tâm

Chánh Văn phòng: Dương Chí Tâm
Điện thoại : 02573842056
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : duongchitam@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách chung

Phó Chánh Văn phòng: Trương Văn Long

Phó Chánh Văn phòng: Trương Văn Long
Điện thoại : 0257.3811068
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử : truongvanlong@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Tài chính - Kế toán

Phó Chánh Văn phòng: Lê Thị Lập

Phó Chánh Văn phòng: Lê Thị Lập
Điện thoại : 02573827686
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7 Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : lethilap@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Tổng hợp

Chuyên viên: Văn Thị Giáng Sinh

Chuyên viên: Văn Thị Giáng Sinh
Điện thoại : 0257.3811068
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : vanthigiangsinh@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Kế toán

Chuyên viên: Lương Thị Phương Giang

Chuyên viên: Lương Thị Phương Giang
Điện thoại : 02573842056
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : luongthiphuonggiang@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Cải cách hành chính

Chuyên viên: Đặng Ngọc Phú

Chuyên viên: Đặng Ngọc Phú
Điện thoại : 02573842056
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : dangngocphu@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Công tác ATGT, Phòng chống tội phạm, Phòng chống đuối nước trong trường học

Nhân viên:Phan Mạnh Hùng

Nhân viên:Phan Mạnh Hùng
Điện thoại : 02573842056
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : phanmanhhung@phuyen.edu.vn
Trình độ chuyên môn :

Lĩnh vực phụ trách

Nhân viên lái xe

Chuyên viên Văn thư: Lưu Thị Mỹ Châu

Chuyên viên Văn thư: Lưu Thị Mỹ Châu
Điện thoại : 02573842045
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : luuthimychau@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Cử nhân

Lĩnh vực phụ trách

Công tác Văn thư

Nhân viên: Bùi Tuấn Tú

Nhân viên: Bùi Tuấn Tú
Điện thoại : 02573842056
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : buituantu@phuyen.edu.vn
Trình độ chuyên môn :

Lĩnh vực phụ trách

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên: Bùi Văn Linh

Nhân viên: Bùi Văn Linh
Điện thoại : 02573842056
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : buivanlinh@phuyen.edu.vn
Trình độ chuyên môn :

Lĩnh vực phụ trách

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên: Lê Thị Sương

Nhân viên: Lê Thị Sương
Điện thoại : 02573842056
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : lethithusuong@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn :

Lĩnh vực phụ trách

Nhân viên Văn phòng

Nhân viên: Nguyễn Thị Lệ Thủy

Nhân viên: Nguyễn Thị Lệ Thủy
Điện thoại : 02573842056
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : nguyenthilethuy@phuyen.edu.vn
Trình độ chuyên môn :

Lĩnh vực phụ trách

Nhân viên văn phòng