Thông tin chi tiết:
Bảo vệ:Bùi Văn Linh
Bảo vệ Bảo vệ:Bùi Văn Linh
Giới tính Nam
Địa chỉ 56 Lê Duẩn - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại 02573842056
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách