Thông tin chi tiết:
Chuyên viên:Văn Thị Giáng Sinh
Chuyên viên Chuyên viên:Văn Thị Giáng Sinh
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Văn phòng
Địa chỉ 56 Lê Duẩn - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại 02573842056
Email giangsinh@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách