Thông tin chi tiết:
Phó chánh văn phòng:Lê Thị Lập
Phó chánh văn phòng Phó chánh văn phòng:Lê Thị Lập
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Văn phòng
Địa chỉ 56 Lê Duẩn, P7 Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 02573842056
Email lethilap@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách