Thông tin chi tiết:
Văn thư:Lưu Thị Mỹ Châu
Văn thư Văn thư:Lưu Thị Mỹ Châu
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Văn phòng
Địa chỉ 56 Lê Duẩn - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại 0257.3842045
Email luuthimychau@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách