Lịch công tác tuần

Từ ngày 26/08/2019 đến ngày 01/09/2019

Thứ tự Nội dung Người chủ trì Địa điểm Ghi chú
1 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 (Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019)
Tải xuống
Liên kết website