Văn bản liên quan
THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019, với Chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”
Ngày ban hành:
28/02/2019
Ngày hiệu lực:
28/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên (01/7/1989 - 01/7/2019)
Ngày ban hành:
18/02/2019
Ngày hiệu lực:
18/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Biểu mẫu Sáng kiến và Thi đua, khen thưởng
Ngày ban hành:
01/01/2019
Ngày hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực