?> Mẫu Danh sách trích ngang xin chuyển công tác
Văn bản liên quan
Mẫu đơn theo nghị quyết 51
Ngày ban hành:
14/05/2015
Ngày hiệu lực:
14/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 12-2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
15/04/2015
Ngày hiệu lực:
15/04/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai kế hoạch tập huấn PMIS qua mạng
Ngày ban hành:
25/11/2014
Ngày hiệu lực:
25/11/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tập huấn PMIS qua mạng
Ngày ban hành:
29/10/2014
Ngày hiệu lực:
29/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực