Văn bản liên quan
Mẫu Danh sách trích ngang xin chuyển công tác
Ngày ban hành:
28/05/2015
Ngày hiệu lực:
28/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bản kiểm điểm cá nhân xin chuyển công tác
Ngày ban hành:
28/05/2015
Ngày hiệu lực:
28/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đơn xin chuyển công tác
Ngày ban hành:
28/05/2015
Ngày hiệu lực:
28/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu đơn theo nghị quyết 51
Ngày ban hành:
14/05/2015
Ngày hiệu lực:
14/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website