Văn bản liên quan
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019, với Chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”
Ngày ban hành:
28/02/2019
Ngày hiệu lực:
28/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên (01/7/1989 - 01/7/2019)
Ngày ban hành:
18/02/2019
Ngày hiệu lực:
18/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Biểu mẫu Sáng kiến và Thi đua, khen thưởng
Ngày ban hành:
01/01/2019
Ngày hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH) và sáng kiến năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
16/10/2018
Ngày hiệu lực:
16/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực