1. Tên đơn vị:Trường Phổ thông DTNT tỉnh Phú Yên
 Địa chỉ:60 Lê Duẩn, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:(057) 3841727
 Thư điện tử:dtnttinh@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://dtnttinh.phuyen.edu.vn/
Xem chi tiết