1. Tên đơn vị:Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
 Địa chỉ:05 Phan Lưu Thanh- P7- TP Tuy Hòa- Phú Yên
 Điện thoại:057 3841348
 Thư điện tử:thpt.luongvanchanh@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://luongvanchanh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
2. Tên đơn vị:Trường THPT Nguyễn Huệ
 Địa chỉ:02 Hoàng Diệu-TP Tuy Hòa-Phú Yên
 Điện thoại:057 3823009
 Thư điện tử:thpt.nguyenhue@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://nguyenhue.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
3. Tên đơn vị:Trường THPT Nguyễn Trãi
 Địa chỉ:16 Chu Văn An- Phường 5 -TP Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:057.3825182 - 057.3824187
 Thư điện tử:thpt.nguyentrai@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://nguyentrai.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
4. Tên đơn vị:Trường THPT Ngô Gia Tự
 Địa chỉ:Xô Viết Nghệ Tĩnh,Phú Lâm, TPTuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:057.3558.054
 Thư điện tử:thpt.ngogiatu@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://ngogiatu.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
5. Tên đơn vị:Trường THPT Lê Hồng Phong
 Địa chỉ:Xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:(0573) 576039 – 578291
 Thư điện tử:thpt.lehongphong@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://lehongphong.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
6. Tên đơn vị:Trường THPT Lê Trung Kiên
 Địa chỉ:Thôn 4 – Hòa Vinh – Đông Hòa – Phú Yên
 Điện thoại:0573531593
 Thư điện tử:thpt.letrungkien@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://letrungkien.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
7. Tên đơn vị:Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
 Địa chỉ:Khu phố 5 , Phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:057 3851 169 - 057 3 851 087- - 057 3559587
 Thư điện tử:thpt.nguyentruongto@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://nguyentruongto.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
8. Tên đơn vị:Trường THPT Nguyễn Văn Linh
 Địa chỉ:Thọ Lâm – Hòa Hiệp Nam – Đông Hòa – Phú Yên.
 Điện thoại:057.3536369
 Thư điện tử:thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://nguyenvanlinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
9. Tên đơn vị:Trường THPT Trần Quốc Tuấn
 Địa chỉ:Xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:057 3 886 563
 Thư điện tử:thpt.tranquoctuan@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://tranquoctuan.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
10. Tên đơn vị:Trường THPT Trần Suyền
 Địa chỉ:Phụng Tường-Xã Hòa Trị-Huyện Phú Hòa - Phú Yên.
 Điện thoại:(057)3868625
 Thư điện tử:thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://transuyen.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
11. Tên đơn vị:Trường THPT Trần Phú
 Địa chỉ:30 Trần Rịa thị trấn Chí Thạnh huyện Tuy An tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:0573 865 217
 Thư điện tử:thpt.tranphu@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://tranphu.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
12. Tên đơn vị:Trường THPT Phan Đinh Phùng
 Địa chỉ:02 Phan Đình Phùng - Thị trấn Sông Cầu, Sông Cầu, Phú Yên
 Điện thoại:057 3875214
 Thư điện tử:thpt.phandinhphung@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://phandinhphung.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
13. Tên đơn vị:Trường THPT Lê Lợi
 Địa chỉ:Thị trấn La Hai- Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:(057) – 3872884 – 3872885
 Thư điện tử:thpt.leloi@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://leloi.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
14. Tên đơn vị:Trường THPT Phan Bội Châu
 Địa chỉ:Thị trấn Củng Sơn- Sơn Hòa - Phú Yên
 Điện thoại:057 3640312
 Thư điện tử:thpt.phanboichau@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://phanboichau.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
15. Tên đơn vị:Trường THPT Nguyễn Du
 Địa chỉ:04 Trần Hưng Đạo – Thị Trấn Hai Riêng – Huyện Sông Hinh – Tỉnh Phú Yên.
 Điện thoại:0573.858143
 Thư điện tử:thpt.nguyendu@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://nguyendu.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
16. Tên đơn vị:Trường THPT Lê Thành Phương
 Địa chỉ:An Mỹ - Tuy An – Phú Yên
 Điện thoại:0573789128, 0573789154
 Thư điện tử:thpt.lethanhphuong@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://lethanhphuong.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
17. Tên đơn vị:Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu
 Địa chỉ:Thôn Diêm Điền - An Ninh Tây – Tuy An – Phú Yên
 Điện thoại:057 3755 123
 Thư điện tử:thpt.vothisau@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://vothisau.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
18. Tên đơn vị:Trường THPT Phan Chu Trinh
 Địa chỉ:Chánh Lộc-Xuân Lộc-huyện Sông Cầu-tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:057 3711343
 Thư điện tử:thpt.phanchutrinh@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://phanchutrinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
19. Tên đơn vị:Trường THPT Phạm Văn Đồng
 Địa chỉ:Xã Hòa Phong, Huyện Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:(057) 3 590 592
 Thư điện tử:thpt.phamvandong@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://phamvandong.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
20. Tên đơn vị:Trường THPT Nguyễn Thái Bình
 Địa chỉ:Thôn Phú Xuân B, Xã Xuân Phước, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:057.3664121 – 057.3664191
 Thư điện tử:thpt.xuanphuoc@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://nguyenthaibinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
21. Tên đơn vị:Trường THPT Tôn Đức Thắng
 Địa chỉ:Thôn Tân An, xã EaBar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.
 Điện thoại:(057)3622032
 Thư điện tử:thpt.tonducthang@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://tonducthang.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
22. Tên đơn vị:Trường THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc
 Địa chỉ:Sơn Long, Sơn Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:057.3
 Thư điện tử:thpt.nguyenbangoc@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://nguyenbangoc.phuyen.edu.vn
 
23. Tên đơn vị:Trường THCS và THPT Chu Văn An
 Địa chỉ:Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Yên
 Điện thoại:057) 3679118
 Thư điện tử:thpt.chuvanan@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://chuvanan.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
24. Tên đơn vị:Trường THCS&THPT Nguyễn Viết Xuân
 Địa chỉ:Định Trung 1, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:057.3865582
 Thư điện tử:thpt.nguyenvietxuan@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://nguyenvietxuan.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
25. Tên đơn vị:Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 Địa chỉ:Xã Hòa Bình 2 – H.Tây Hòa – T. Phú Yên
 Điện thoại:(057) 3578143-(057) 3578182
 Thư điện tử:thpt.nguyenthiminhkhai@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://nguyenthiminhkhai.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
26. Tên đơn vị:Trường THPT Trần Bình Trọng
 Địa chỉ:Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:057.3886289
 Thư điện tử:thpt.tranbinhtrong@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://tranbinhtrong.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
27. Tên đơn vị:Trường THPT Nguyễn Công Trứ
 Địa chỉ:Khu phố Bàn Nham Nam – P. Hòa Xuân Tây – TX. Đông Hòa – Phú Yên
 Điện thoại:057.3531165
 Thư điện tử:thpt.nguyencongtru@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://nguyencongtru.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
28. Tên đơn vị:Trường Phổ thông Duy Tân
 Địa chỉ:Đường 1/4 TP Tuy Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:057 3848369
 Thư điện tử:thpt.duytan@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://duytanschool.edu.vn
Xem chi tiết
 
29. Tên đơn vị:Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
 Địa chỉ:199A Nguyễn Huệ - TP. Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:057.3826929
 Thư điện tử:thpt.nguyenbinhkhiem@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://nguyenbinhkhiem.phuyen.edu.vn
 
30. Tên đơn vị:Trường THCS&THPT Võ Văn Kiệt
 Địa chỉ:Sơn Giang- Sông Hinh- Phú Yên
 Điện thoại:0573.505338
 Thư điện tử:thpt.vovankiet@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://vovankiet.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
31. Tên đơn vị:Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến
 Địa chỉ:Sông Cầu- Phú Yên
 Điện thoại:0573876534
 Thư điện tử:thpt.nguyenkhuyen@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://nguyenkhuyen.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
32. Tên đơn vị:Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
 Địa chỉ:Xã Xuân Cảnh- Thị xã Sông Cầu- Phú Yên
 Điện thoại:0572213898
 Thư điện tử:thpt.vonguyengiap@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://vonguyengiap.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
33. Tên đơn vị:Trường THPT Nguyễn Thái Bình
 Địa chỉ:Xã Xuân Phước- huyện Đồng Xuân- Phú Yên
 Điện thoại:0573 664 544
 Thư điện tử:thpt.nguyenthaibinh@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://nguyenthaibinh.phuyen.edu.vn/
Xem chi tiết

 

34. Tên đơn vị:Trường Phổ thông DTNT tỉnh Phú Yên
 Địa chỉ:60 Lê Duẩn, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:(057) 3841727
 Thư điện tử:dtnttinh@phuyen.edu.vn
 Websitehttp://dtnttinh.phuyen.edu.vn/
Xem chi tiết