Văn bản liên quan
Tổ chức học tập, quán triệt Nghị định 138/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo khen thưởng và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ATGT năm 2015
Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo lịch kiểm tra hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đợt 1 năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường tiểu học An Thạch, huyện Tuy An
Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực