Chào mừng năm học mới năm học 2018-2019
     
 
1. Tên đơn vị: Trường Phổ thông DTNT tỉnh Phú Yên
 Địa chỉ: 60 Lê Duẩn, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
 Điện thoại: (057) 3841727
 Thư điện tử: dtnttinh@phuyen.edu.vn
 Website http://dtnttinh.phuyen.edu.vn/
Xem chi tiết
 
2. Tên đơn vị: Trường PTDT Nội huyện Sông Hinh
 Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng-Sông Hinh- Phú Yên
 Điện thoại: 057
 Thư điện tử: ptdtnt.songhinh@phuyen.edu.vn
 Website http://dtntsonghinh.phuyen.edu.vn/
Xem chi tiết
 
3. Tên đơn vị: Trường PTDT Nội huyện Đồng Xuân
 Địa chỉ: Thị trấn La Hai- Đồng Xuân-Phú Yên
 Điện thoại: 057
 Thư điện tử: ptdtnt.dongxuan@phuyen.edu.vn
 Website http://dtntdongxuan.phuyen.edu.vn/
Xem chi tiết
 
4. Tên đơn vị: Trường PTDT Nội huyện Đồng Xuân
 Địa chỉ: Thị trấn La Hai- Đồng Xuân-Phú Yên
 Điện thoại: 057
 Thư điện tử: ptdtnt.dongxuan@phuyen.edu.vn
 Website http://dtntdongxuan.phuyen.edu.vn/
Xem chi tiết
 
5. Tên đơn vị: Trường PTDT Nội huyện Sơn Hòa
 Địa chỉ: Thị trấn Củng Sơn- Sơn Hòa - Phú Yên
 Điện thoại: 057
 Thư điện tử: ptdtnt.songhinh@phuyen.edu.vn
 Website http://dtntsonhoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 
     
Gop y nhan dan
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
http://vbcc.phuyen.edu.vn/
http://gdtxphuyen.edu.vn/index.php/tuyen-sinh
 

     Hôm nay : 1176
     Hôm qua : 4116
     Tổng cộng : 17125597

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn