Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
     
 
 Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành Phố Tuy Hòa
 Địa chỉ: 353 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tp Tuy Hoà, Phú Yên
 Điện thoại: 057.3823042
 Thư điện tử: pgddttuyhoa@phuyen.edu.vn
 Website http://pgddttuyhoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
 Địa chỉ: Thôn Phú Thứ, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại: 057.3578661, 057.3578657, Fax: 057.3578661.
 Thư điện tử: pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
 Website http://pgddttayhoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hòa
 Địa chỉ: Hòa Vinh- Đông Hòa- Phú Yên
 Điện thoại: 0573531072 hoặc 0573531074 hoặc 0573531075.
 Thư điện tử: pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn
 Website http://pgddtdonghoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh
 Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng- Sông Hinh - Phú Yên
 Điện thoại: 057.3858120
 Thư điện tử: pgddtsonghinh@phuyen.edu.vn
 Website http://pgddtsonghinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hòa
 Địa chỉ: 01 Trần Hưng Đạo – Khu phố Trung Hòa - thị trấn Củng Sơn – Sơn Hòa.
 Điện thoại: 057 3861.224
 Thư điện tử: pgddtsonhoa@phuyen.edu.vn
 Website http://pgddtsonhoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Hòa
 Địa chỉ: Hòa Định- Phú Hòa- Phú Yên
 Điện thoại: 057 8886549
 Thư điện tử: pgddtphuhoa@phuyen.edu.vn
 Website http://pgddtphuhoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
 Địa chỉ: Thị trấn Chí Thạnh- Tuy An - Phú Yên
 Điện thoại: 057 3865235
 Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
 Website http://pgddttuyan.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Xuân
 Địa chỉ: Thị trấn La Hai- Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại: 057 3872136
 Thư điện tử: pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
 Website http://pgddtdongxuan.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị Xã Sông Cầu
 Địa chỉ: Đường Lê Thành Phương, KP Long Hải Bắc, TT Sông Cầu, Sông Cầu, Phú Yên.
 Điện thoại: 3875212; fax: 057 3875212;
 Thư điện tử: pgddtsongcau@phuyen.edu.vn
 Website http://pgddtsongcau.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 
     
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 

     Hôm nay : 2473
     Hôm qua : 3943
     Tổng cộng : 18221193

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn