Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
     
 
1. Tên đơn vị: Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
 Địa chỉ: 05 Phan Lưu Thanh- P7- TP Tuy Hòa- Phú Yên
 Điện thoại: 057 3841348
 Thư điện tử: thpt.luongvanchanh@phuyen.edu.vn
 Website http://luongvanchanh.edu.vn
Xem chi tiết
 
2. Tên đơn vị: Trường THPT Nguyễn Huệ
 Địa chỉ: 02 Hoàng Diệu-TP Tuy Hòa-Phú Yên
 Điện thoại: 057 3823009
 Thư điện tử: thpt.nguyenhue@phuyen.edu.vn
 Website http://nguyenhue.phuyen.edu.vn/
Xem chi tiết
 
3. Tên đơn vị: Trường THPT Nguyễn Trãi
 Địa chỉ: 16 Chu Văn An- Phường 5 -TP Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
 Điện thoại: 057.3825182 - 057.3824187
 Thư điện tử: thpt.nguyentrai@phuyen.edu.vn
 Website http://nguyentrai.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
4. Tên đơn vị: Trường THPT Ngô Gia Tự
 Địa chỉ: Xô Viết Nghệ Tĩnh,Phú Lâm, TPTuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
 Điện thoại: 057.3558.054
 Thư điện tử: thpt.ngogiatu@phuyen.edu.vn
 Website http://ngogiatu.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
5. Tên đơn vị: Trường THPT Lê Hồng Phong
 Địa chỉ: Xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại: (0573) 576039 – 578291
 Thư điện tử: thpt.lehongphong@phuyen.edu.vn
 Website http://lehongphong.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
6. Tên đơn vị: Trường THPT Lê Trung Kiên
 Địa chỉ: Thôn 4 – Hòa Vinh – Đông Hòa – Phú Yên
 Điện thoại: 0573531593
 Thư điện tử: thpt.letrungkien@phuyen.edu.vn
 Website http://letrungkien.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
7. Tên đơn vị: Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
 Địa chỉ: Khu phố 5 , Phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên
 Điện thoại: 057 3851 169 - 057 3 851 087- - 057 3559587
 Thư điện tử: thpt.nguyentruongto@phuyen.edu.vn
 Website http://nguyentruongto.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
8. Tên đơn vị: Trường THPT Nguyễn Văn Linh
 Địa chỉ: Thọ Lâm – Hòa Hiệp Nam – Đông Hòa – Phú Yên.
 Điện thoại: 057.3536369
 Thư điện tử: thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn
 Website http://nguyenvanlinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
9. Tên đơn vị: Trường THPT Trần Quốc Tuấn
 Địa chỉ: Xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại: 057 3 886 563
 Thư điện tử: thpt.tranquoctuan@phuyen.edu.vn
 Website http://thpt-tranquoctuan-phuyen.edu.vn/
Xem chi tiết
 
10. Tên đơn vị: Trường THPT Trần Suyền
 Địa chỉ: Phụng Tường-Xã Hòa Trị-Huyện Phú Hòa - Phú Yên.
 Điện thoại: (057)3868625
 Thư điện tử: thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
 Website tp://transuyen.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
11. Tên đơn vị: Trường THPT Trần Phú
 Địa chỉ: 30 Trần Rịa thị trấn Chí Thạnh huyện Tuy An tỉnh Phú Yên
 Điện thoại: 0573 865 217
 Thư điện tử: thpt.tranphu@phuyen.edu.vn
 Website http://tranphu.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
12. Tên đơn vị: Trường THPT Phan Đinh Phùng
 Địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng - Thị trấn Sông Cầu, Sông Cầu, Phú Yên
 Điện thoại: 057 3875214
 Thư điện tử: thpt.phandinhphung@phuyen.edu.vn
 Website http://phandinhphung.phuyen.edu.vn/
Xem chi tiết
 
13. Tên đơn vị: Trường THPT Lê Lợi
 Địa chỉ: Thị trấn La Hai- Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại: (057) – 3872884 – 3872885
 Thư điện tử: thpt.leloi@phuyen.edu.vn
 Website http://edu.viettel.vn/pyn-thptleloi.
Xem chi tiết
 
14. Tên đơn vị: Trường THPT Phan Bội Châu
 Địa chỉ: Thị trấn Củng Sơn- Sơn Hòa - Phú Yên
 Điện thoại: 057 3640312
 Thư điện tử: thpt.phanboichau@phuyen.edu.vn
 Website http://phanboichau.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
15. Tên đơn vị: Trường THPT Nguyễn Du
 Địa chỉ: 04 Trần Hưng Đạo – Thị Trấn Hai Riêng – Huyện Sông Hinh – Tỉnh Phú Yên.
 Điện thoại: 0573.858143
 Thư điện tử: thpt.nguyendu@phuyen.edu.vn
 Website http://nguyendu.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
16. Tên đơn vị: Trường THPT Lê Thành Phương
 Địa chỉ: An Mỹ - Tuy An – Phú Yên
 Điện thoại: 0573789128, 0573789154
 Thư điện tử: thpt.lethanhphuong@phuyen.edu.vn
 Website http://lethanhphuong.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
17. Tên đơn vị: Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu
 Địa chỉ: Thôn Diêm Điền - An Ninh Tây – Tuy An – Phú Yên
 Điện thoại: 057 3755 123
 Thư điện tử: thpt.vothisau@phuyen.edu.vn
 Website http://vothisau.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
18. Tên đơn vị: Trường THPT Phan Chu Trinh
 Địa chỉ: Chánh Lộc-Xuân Lộc-huyện Sông Cầu-tỉnh Phú Yên
 Điện thoại: 057 3711343
 Thư điện tử: thpt.phanchutrinh@phuyen.edu.vn
 Website http://phanchutrinhphuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
19. Tên đơn vị: Trường THPT Phạm Văn Đồng
 Địa chỉ: Xã Hòa Phong, Huyện Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại: (057) 3 590 592
 Thư điện tử: thpt.phamvandong@phuyen.edu.vn
 Website http://thpt-phamvandong-phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
20. Tên đơn vị: Trường THPT Nguyễn Thái Bình
 Địa chỉ: Thôn Phú Xuân B, Xã Xuân Phước, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên
 Điện thoại: 057.3664121 – 057.3664191
 Thư điện tử: thpt.xuanphuoc@phuyen.edu.vn
 Website http://nguyenthaibinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
21. Tên đơn vị: Trường THPT Tôn Đức Thắng
 Địa chỉ: Thôn Tân An, xã EaBar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.
 Điện thoại: (057)3622032
 Thư điện tử: thpt.tonducthang@phuyen.edu.vn
 Website http://tonducthang.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
22. Tên đơn vị: Trường THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc
 Địa chỉ: Sơn Long, Sơn Hòa, Phú Yên
 Điện thoại: 057.3
 Thư điện tử: thpt.nguyenbangoc@phuyen.edu.vn
 Website
 
23. Tên đơn vị: Trường THCS và THPT Chu Văn An
 Địa chỉ: Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Yên
 Điện thoại: 057) 3679118
 Thư điện tử: thpt.chuvanan@phuyen.edu.vn
 Website http://chuvanan.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
24. Tên đơn vị: Trường THCS&THPT Nguyễn Viết Xuân
 Địa chỉ: Định Trung 1, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại: 057.3865582
 Thư điện tử: thpt.nguyenvietxuan@phuyen.edu.vn
 Website http://nguyenvietxuan.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
25. Tên đơn vị: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 Địa chỉ: Xã Hòa Bình 2 – H.Tây Hòa – T. Phú Yên
 Điện thoại: (057) 3578143-(057) 3578182
 Thư điện tử: thpt.nguyenthiminhkhai@phuyen.edu.vn
 Website http://nguyenthiminhkhai.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
26. Tên đơn vị: Trường THPT Trần Bình Trọng
 Địa chỉ: Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên
 Điện thoại: 057.3886289
 Thư điện tử: thpt.tranbinhtrong@phuyen.edu.vn
 Website http://tranbinhtrong.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
27. Tên đơn vị: Trường THPT Nguyễn Công Trứ
 Địa chỉ: Thôn 4 – Hòa Vinh – Đông Hòa – Phú Yên
 Điện thoại: 057.3531165
 Thư điện tử: thpt.nguyencongtru@phuyen.edu.vn
 Website http://nguyencongtru.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
28. Tên đơn vị: Trường Phổ thông Duy Tân
 Địa chỉ: Đường 1/4 TP Tuy Hòa, Phú Yên
 Điện thoại: 057 3848369
 Thư điện tử: thpt.duytan@phuyen.edu.vn
 Website http://duytanschool.edu.vn/
Xem chi tiết
 
29. Tên đơn vị: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
 Địa chỉ: 199A Nguyễn Huệ - TP. Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
 Điện thoại: 057.3826929
 Thư điện tử: thpt.nguyenbinhkhiem@phuyen.edu.vn
 Website
 
30. Tên đơn vị: Trường THCS&THPT Võ Văn Kiệt
 Địa chỉ: Sơn Giang- Sông Hinh- Phú Yên
 Điện thoại: 0573.505338
 Thư điện tử: thpt.vovankiet@phuyen.edu.vn
 Website http://vovankiet.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
31. Tên đơn vị: Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến
 Địa chỉ: Sông Cầu- Phú Yên
 Điện thoại: 0573876534
 Thư điện tử: thpt.nguyenkhuyen@phuyen.edu.vn
 Website http://nguyenkhuyen.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
32. Tên đơn vị: Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
 Địa chỉ: Xã Xuân Cảnh- Thị xã Sông Cầu- Phú Yên
 Điện thoại: 0572213898
 Thư điện tử: thpt.vonguyengiap@phuyen.edu.vn
 Website http://vonguyengiap.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 
     
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 

     Hôm nay : 2542
     Hôm qua : 3943
     Tổng cộng : 18221262

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn