Giám đốc: Tiến sĩ Phạm Văn Cường

Giám đốc:   Tiến sĩ Phạm Văn Cường
Điện thoại : 057.3842057
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : phamvancuong@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách chung; phụ trách trực tiếp các công tác Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính

Phó Giám đốc: Thạc sĩ Ngô Ngọc Thư

Phó Giám đốc: Thạc sĩ Ngô Ngọc Thư
Điện thoại : 05273501619
Điạ chỉ : 40/51 Trần Phú- Phường 8 -TP Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử : ngongocthu@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

 Giáo dục Trung học; Quản lý chất lượng GD

Phó Giám đốc: Thạc sĩ Trần Khắc Lễ

Phó Giám đốc: Thạc sĩ Trần Khắc Lễ
Điện thoại : 0573842049
Điạ chỉ : Tuy Hòa-Phú Yên
Thư điện tử : trankhacle@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Văn phòng Sở, Thanh tra Sở.

Phó Giám đốc: Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ái

Phó Giám đốc: Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ái
Điện thoại : 02573842049
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn-TP Tuy Hòa-Phú Yên
Thư điện tử : nguyenthingocai@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Giáo dục Mầm non - Tiểu học; Chính trị tu tưởng và công tác HSSV; Ban VSTBPN; Theo dõi hoạt động Công đoàn ngành, Hội Cựu giáo chức.

Liên kết website