Giám đốc: Trần Khắc Lễ

Giám đốc: Trần Khắc Lễ
Điện thoại : 0573842057
Điạ chỉ : Tuy Hòa-Phú Yên
Thư điện tử : trankhacle@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính

Phó Giám đốc: Ngô Ngọc Thư

Phó Giám đốc: Ngô Ngọc Thư
Điện thoại : 05273501619
Điạ chỉ : 40/51 Trần Phú- Phường 8 -TP Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử : ngongocthu@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

 Giáo dục Trung học; Quản lý chất lượng GD

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Ái

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Ái
Điện thoại : 02573842049
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn-TP Tuy Hòa-Phú Yên
Thư điện tử : nguyenthingocai@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Giáo dục Mầm non - Tiểu học; Ban VSTBPN; Theo dõi hoạt động Công đoàn ngành, Hội Cựu giáo chức.

Phó Giám đốc: Phạm Huy Văn

Phó Giám đốc: Phạm Huy Văn
Điện thoại :
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : phamhuyvan@phuyen.gov.vn
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Lĩnh vực phụ trách

Văn phòng Sở, Thanh tra