http://www.phuyen.edu.vn Trang chủ Điểm thi Trực tuyến Sơ đồ Website

NGÂN HÀNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP

Đề thi HSG cấp tỉnh (vòng 1) năm học 2013-2014 (các môn)  [ 26.09.2014 ]
Đề thi HSG cấp tỉnh môn Lịch sử lớp 12 từ năm 2008 - 2012  [ 07.10.2013 ]
Đề thi HSG cấp tỉnh môn Lịch sử lớp 9 từ năm 2008 - 2012  [ 07.10.2013 ]
Đề thi chọn HSG lớp 9 Cấp tỉnh năm 2013 - Môn Lịch sử  [ 22.03.2013 ]
Đề thi chọn HSG lớp 9 Cấp tỉnh năm 2013 - Môn Địa lí  [ 22.03.2013 ]
Đề thi HSG Giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm 2011 - Môn Vật lý (THPT)  [ 28.01.2011 ]
Đề thi chọn HSG Lớp 12 Cấp tỉnh - Năm học 2010-2011 - Môn Toán  [ 08.11.2010 ]
Đề thi chọn HSG Lớp 12 Cấp tỉnh - Năm học 2010-2011 - Môn Tiếng Pháp  [ 02.11.2010 ]
Đề thi chọn HSG lớp 12 - Năm học 2010-2011 - Môn Sinh  [ 01.11.2010 ]
Đề thi chọn HSG quốc gia lớp 12 THPT năm 2010 - Môn Sinh học  [ 16.03.2010 ]
Đề thi chọn HSG quốc gia lớp 12 THPT năm 2010 - Môn Toán  [ 16.03.2010 ]
Đề thi chọn HSG quốc gia lớp 12 THPT năm 2010 - Môn Địa lí  [ 16.03.2010 ]
Đề thi chọn HSG quốc gia lớp 12 THPT năm 2010 - Môn Lịch sử  [ 16.03.2010 ]
Đề thi chọn HSG quốc gia lớp 12 THPT năm 2010 - Môn Văn  [ 16.03.2010 ]
Đề thi chọn HSG cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2009-2010 - Môn Toán lớp 12 hệ GDTX  [ 10.02.2010 ]
Đề thi chọn HSG cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2009-2010 - Môn Toán lớp 9 THCS  [ 10.02.2010 ]
Đề thi chọn HSG cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2009-2010 - Môn Toán lớp 12 THPT  [ 09.02.2010 ]
Đề thi chọn HSG cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2009-2010 - Môn Sinh lớp 12 THPT  [ 08.02.2010 ]
Đề thi HSG lớp 12 Cấp tỉnh - Môn Lịch Sử- NH: 2009-2010  [ 10.12.2009 ]
Đề thi HSG lớp 12 Cấp tỉnh - Môn Địa lí- NH: 2009-2010  [ 10.12.2009 ]
Trang   1 2 3 4
 
 Ngân hàng đề thi
 Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo
 
     
     
 

Bản quyền Sở giáo dục và Đào tạo Phú Yên
56 Lê Duẩn- Phường 7- Tp Tuy Hòa- Phu Yen
Tel :057.3842056 Fax : 057.3842045 Email: vanphong.SoPhuYen.edu.vn