http://www.phuyen.edu.vn Trang chủ Điểm thi Trực tuyến Sơ đồ Website

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRÌNH ĐỘ A,B TIN HỌC

Tập tài liệu đề thi ôn thi Công chúc năm 2009  [ 07.08.2009 ]
Kỳ thi Quốc Gia Tin học trình độ A khoá 22-3-2009  [ 01.05.2009 ]
Đề thi Tin A - Lý thuyết - Khóa 81  [ 15.12.2008 ]
Đề thi Tin A - Thực hành - Khóa 81  [ 15.12.2008 ]
Trang   1
 
 Ngân hàng đề thi
 Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo
 
     
     
 

Bản quyền Sở giáo dục và Đào tạo Phú Yên
56 Lê Duẩn- Phường 7- Tp Tuy Hòa- Phu Yen
Tel :057.3842056 Fax : 057.3842045 Email: vanphong.SoPhuYen.edu.vn