http://www.phuyen.edu.vn Trang chủ Điểm thi Trực tuyến Sơ đồ Website

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

Đề thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2009-2010 (Toán chuyên hệ số 2)  [15.06.2009 ]
Đề thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2009-2010 ( Toán hệ số 1)  [22.06.2009 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi : VẬT LÝ  [04.11.2008 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi : NGỮ VĂN  [04.11.2008 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi : NGỮ VĂN  [04.11.2008 ]
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2008 -2009 Đáp án - MÔN : TOÁN - Chuyên  [04.11.2008 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi : TIẾNG ANH  [04.11.2008 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi : TIẾNG ANH  [04.11.2008 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi: SINH HỌC  [04.11.2008 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009  [02.04.2008 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi: HÓA HỌC - đề chính thức  [02.04.2008 ]
Tuyển sinh THPT Năm 2008 - 2009 - Môn Toán  [02.04.2008 ]
Tuyển sinh THPT chuyên Năm 2008 - 2009 Môn Toán  [02.04.2008 ]
Tuyển sinh lớp 10 - Chuyên LVC môn Toán - năm 2002-2003  [02.04.2008 ]
Tuyển sinh lớp 10 - Chuyên LVC môn Toán - năm 2004-2005  [02.04.2008 ]
Tuyển sinh lớp 10 - Chuyên LVC môn Toán - năm 2003-2004  [02.04.2008 ]
Trang   1 2
 
 Ngân hàng đề thi
 Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo
 
     
     
 

Bản quyền Sở giáo dục và Đào tạo Phú Yên
56 Lê Duẩn- Phường 7- Tp Tuy Hòa- Phu Yen
Tel :057.3842056 Fax : 057.3842045 Email: vanphong.SoPhuYen.edu.vn