http://www.phuyen.edu.vn Trang chủ Điểm thi Trực tuyến Sơ đồ Website

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

  Thông tin về đề thi  
Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2011-2012 (Môn Toán)
Cập nhật lúc 11.04.34 ngày 25.07.2011
Xem đề thi   Xem đáp án  

Các đề thi khác khác
 
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh NH 2013-2014 (Cả đáp án)    [29.07.2013]
 
 
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-1013 môn Toán (Chung)    [12.07.2012]
 
 
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-1013 môn Toán (Chuyên)    [12.07.2012]
 
 
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-1013 môn Sinh học (Chuyên)    [11.07.2012]
 
 
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-1013 môn Ngữ Văn (Chuyên)    [11.07.2012]
 
 
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-1013 môn Ngữ Văn (Chung)    [11.07.2012]
 
 
Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2011-2012 (Môn Vật lí chuyên)    [25.07.2011]
 
 
Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2011-2012 (Môn Hóa chuyên)    [25.07.2011]
 
 
Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2011-2012 (Môn Toán chuyên)    [25.07.2011]
 
 
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2010-2011 - Môn Toán(Chung)    [22.07.2010]
 
 
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2010-2011 - Môn Toán(chuyên)    [22.07.2010]
 
 
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT - Chuyên Ngữ Văn    [22.07.2010]
 
 
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2010-2011 - Môn Sử(chuyên)    [13.07.2010]
 
 
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2010-2011 - Môn Sinh (chuyên)    [13.07.2010]
 
 
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2010-2011 - Môn Địa lí (Chuyên)    [13.07.2010]
 
 
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2010-2011 - Môn Hóa (Chuyên)    [13.07.2010]
 
 
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2010-2011 - Môn Văn    [13.07.2010]
 
 
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2010-2011 - Môn Vật Lý (Chuyên)    [13.07.2010]
 
 
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2010-2011 - Môn Vật Lý    [13.07.2010]
 
 
Đề thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2009-2010 (Toán chuyên hệ số 2)    [15.06.2009]
 
    .................  
       
 
 Ngân hàng đề thi
 Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo
 
     
     
 

Bản quyền Sở giáo dục và Đào tạo Phú Yên
56 Lê Duẩn- Phường 7- Tp Tuy Hòa- Phu Yen
Tel :057.3842056 Fax : 057.3842045 Email: vanphong.SoPhuYen.edu.vn