Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
 
 
 

Tập huấn công tác NS-VSMT bậc Tiểu học và THCS [ 09-10-2009- ]

Từ ngày 29/9 đến ngày 4/10/2009 , Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên tổ chức hai lớp Tập huấn về công tác Nước sạch - Vệ sinh trường học cho 90 cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán bậc Tiểu học và THCS trên toàn tỉnh.

      Dưới hướng dẫn của chuyên gia tư vấn của Chương trình mục tiêu quốc gia 2 khu vực miền Trung, các học viên  được trang bị các kiến thức có liên quan về nước sạch và vệ sinh trong trường học, giáo dục kỹ  năng sống, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng đúng cách. Ngoài ra , học viên còn được trang bị Bài tập về Phương pháp truyền thông thay đổi hành vi,phương pháp thảo luận nhóm: làm thế nào hoạt động truyền thông thay đổi hành vi trong trường học có hiệu quả, một số trò chơi có liên quan đến rửa tay bằng xà phòng.

Yêu cầu của chương trình là học viên biết được Các hoạt động của chương trình MTQG về NSVSMTNT (NTP II) trong trường học; Tầm quan trọng của hoạt động truyền thông nước sạch vệ sinh trong trường học; Đánh giá hiệu quả các hoạt động trước đây về nước sạch và VSMT ở trường học; Biết phương pháp triển khai các hoạt động của chương trình NTPII trong trường học,....

      THANH HOÀNG

 Các tin khác:
Lễ Mittinh hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2013 [13-05-2013]
Lễ Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2013. [13-05-2013]
Tập huấn truyền thông Rửa tay với xà phòng trong trường học [11-01-2010]
Toàn ngành GD-ĐT Phú Yên hưởng ứng Tuần lễ Nước sạch và Vệ sinh môi trường [14-09-2009]
Tuy An:Hơn 83.000 người được hưởng lợi từ chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn [08-04-2009]
Phát động tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường [08-04-2009]
Thông tư liên tịch số: 93/2007/TTLT-BNN-BYT-BGDĐT [08-04-2009]
Tăng cường công tác VS môi trường trường học [08-04-2009]
Xử lý nước thải sinh hoạt [08-04-2009]
Chiến lược Quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 [08-04-2009]
 
 
     
: