Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
 
 
 

Lễ Mittinh hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2013 [ 13-05-2013-VP ]

Ngày 6/5/2013, tại Trường THCS Lê Văn Tám, xã An Hòa (Tuy An), Sở NN-PTNT phối hợp Sở Y tế và Sở GDĐT tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2013.Các tin khác:
Lễ Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2013. [13-05-2013]
Tập huấn truyền thông Rửa tay với xà phòng trong trường học [11-01-2010]
Tập huấn công tác NS-VSMT bậc Tiểu học và THCS [09-10-2009]
Toàn ngành GD-ĐT Phú Yên hưởng ứng Tuần lễ Nước sạch và Vệ sinh môi trường [14-09-2009]
Tuy An:Hơn 83.000 người được hưởng lợi từ chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn [08-04-2009]
Phát động tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường [08-04-2009]
Thông tư liên tịch số: 93/2007/TTLT-BNN-BYT-BGDĐT [08-04-2009]
Tăng cường công tác VS môi trường trường học [08-04-2009]
Xử lý nước thải sinh hoạt [08-04-2009]
Chiến lược Quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 [08-04-2009]
 
 
     
: