Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
THÔNG TIN CHUYÊN MÔN
 
1 . HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO "GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ" TRONG NỮ CNVCLĐ [ 15:32:33 14-03-2019 ]
2 . PHỤ LỤC SỐ LIỆU GỬI KÈM BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ 1 [ 10:41:54 17-12-2018 ]
3 . DỰ THẢO HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN [ 09:56:33 17-12-2018 ]
4 . CHẤM ĐIỂM TỔ CÔNG ĐOÀN THEO HD 10 LDLD TỈNH [ 10:05:35 14-11-2018 ]
5 . MẪU CHẤM ĐIỂM CĐCS THEO HƯỚNG DẪN SỐ 10 CỦA LĐLĐ TỈNH [ 12:04:34 05-12-2018 ]
6 . Mẫu chấm điểm Công đoàn cấp trên cơ sở [ 08:25:46 07-11-2018 ]
7 . Mẫu phụ lục hồ sơ đề nghị khen thưởng [ 12:03:42 05-12-2018 ]
8 . Mẫu báo cáo sáng kiến [ 08:21:13 07-11-2018 ]
9 . HƯỚNG DẪN THI ĐUA CHUYÊN ĐỀ XANH SẠCH ĐẸP VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG [ 15:08:43 29-10-2018 ]
10 . QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018 CỦA LĐLĐ TỈNH PHÚ YÊN [ 10:09:50 25-10-2018 ]
11 . Hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân [ 10:56:23 19-10-2018 ]
12 . Qui chế hoạt động UBKT CĐGD tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 [ 09:20:51 15-03-2018 ]
13 . Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành CĐGD tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 [ 09:20:17 15-03-2018 ]
14 . Qui chế hoạt động Ban Chấp hành CĐGD tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 [ 09:19:30 15-03-2018 ]
15 . Hồ sơ xin vay Quỹ phụ nữ nghèo [ 15:30:16 11-11-2015 ]
16 . Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Phú Yên, khóaVI, nhiệm kỳ 2013-2018 [ 10:44:57 19-04-2013 ]
 
  Trang   1  
     
 
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn