Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Hội Cựu Giáo Chức
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
THÔNG TIN CHUYÊN MÔN
 
1 . Điều lệ Hội Cựu Giáo chức tỉnh Phú Yên, NK 2010-2015 [ 11:13:07 19-04-2013 ]
2 . Hướng dẫn thực hiện điều lệ [ 11:12:42 19-04-2013 ]
3 . Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức nhiệm kỳ II ( 2010 – 2015) [ 11:12:20 19-04-2013 ]
4 . Phân công Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức nhiệm kỳ II ( 2010 – 2015) [ 11:11:54 19-04-2013 ]
5 . Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hội Cựu giáo chức nhiệm kỳ II ( 2010 – 2015) [ 11:11:22 19-04-2013 ]
6 . Danh sách Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức nhiệm kỳ II ( 2010 – 2015) [ 11:10:40 19-04-2013 ]
7 . Danh sách Hội viên Đại học Phú Yên [ 11:10:14 19-04-2013 ]
8 . Danh sách Hội viên Đại học Xây dựng Miền Trung [ 11:09:37 19-04-2013 ]
9 . Danh sách Hội viên Trường Chính trị- HV Ngân Hàng [ 11:09:15 19-04-2013 ]
10 . Danh sách Hội viên TP Tuy Hòa [ 11:08:52 19-04-2013 ]
11 . Danh sách Hội viên Đông Hòa [ 11:08:24 19-04-2013 ]
12 . Danh sách Hội viên Tây Hòa [ 11:08:02 19-04-2013 ]
13 . Danh sách Hội viên Sông Hinh [ 11:07:37 19-04-2013 ]
14 . Danh sách Hội viên Sơn Hòa [ 11:07:07 19-04-2013 ]
15 . Danh sách Hội viên Phú Hòa [ 11:06:38 19-04-2013 ]
16 . Danh sách Hội viên Tuy An [ 11:05:52 19-04-2013 ]
17 . Danh sách Hội viên Thị xã Sông Cầu [ 11:05:19 19-04-2013 ]
18 . Danh sách Hội viên Đồng Xuân [ 11:04:22 19-04-2013 ]
19 . Danh sách Hội viên Trường CĐCN Tuy Hòa [ 11:03:48 19-04-2013 ]
20 . Mẫu đơn gia nhập Hội [ 11:02:54 19-04-2013 ]
21 . Mẫu đơn xin Hỗ trợ phí Khám, chữa bệnh [ 11:02:12 19-04-2013 ]
22 . Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ phí Tang chế [ 11:01:22 19-04-2013 ]
23 . Mẫu báo cáo thống kê 2012 [ 11:00:12 19-04-2013 ]
24 . Các loại mẫu đơn khác [ 10:59:28 19-04-2013 ]
 
  Trang   1  
     
 
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn