Chào mừng năm mới 2019
Phòng CT-TT-HSSV
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Phòng KH-CNTT
   Phòng Giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
  CÔNG TÁC NHÂN SỰ
 
   
 
  Trưởng Phòng:Phạm Thị Túy Tư
Điện thoại : 0573.843265
Địa chỉ : Sở GDĐT Phú Yên
Thư điện tử: phamthituytu@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  - Quản lý chung về các mặt công tác của Phòng CTHSSVPC - Phụ trách công tác pháp chế - Phụ trách công tác chính trị tư tưởng trong học sinh, sinh viên

  Phó Trưởng Phòng:Trương Văn Bi
Điện thoại : 0573.843265
Địa chỉ : 56 Lê Duẩn, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử: truongvanbig@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  - Phụ trách công tác y tế trường học - Theo dõi thực hiện chính sách học bỗng cho học sinh sinh viên - Phối hợp các đơn vị tổ chức các hội thi văn nghệ, thể dục thể thao - Theo dõi các hoạt động liên quan đến hình thành đạo dức, lối sống trong học sinh, sinh viên

  Chuyên viên:Đặng Ngọc Phú
Điện thoại : 0573.843265
Địa chỉ : 56 Lê Duẩn, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử: dangngocphu@phuyen.edu.vn
  Lĩnh vực phụ trách:
  - Theo dõi công tác Đội thiếu niên, Đoàn thanh niên, công tác Đảng trong học sinh, sinh viên, hoạt động hè cho HSSV - Công tác phòng chống tội phạm, an ninh trật tự, an toàn giao thông trong trường học - Phụ trách công tác văn phòng của phòng CTHSSV.

   
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn